DRUDAS, stavebné a opravárenské družstvo v likvidácii